Anasayfa

Kurumsal

Eğitim Felsefemiz

"Öğrenemeyen öğrenci yoktur!"

Sosyal bilimlerin önemli disiplin alanlarından biri de bilindiği üzere “Eğitim Bilimleri”dir. Eğitim bilimlerinin son yıllarda ortaya koyduğu veriler her öğrencinin başarılı olabileceği tezini desteklemektedir. Radikal Eğitim Kurumları olarak bizler, bu yaklaşımı kendisine ilke edinmiş çağdaş ve öğrenci merkezli bir eğitim kurumuyuz.

Radikal Eğitim Kurumları olarak “Sürekli Yenilik ve Gelişim Temelli Eğitim” felsefemiz ile “Yapılandırıcı Öğrenme” anlayışı doğrultusunda “Çoklu Zekâ Kuramı”ndan hareketle her öğrencinin özel olduğunu unutmadan bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve psikomotor yönleriyle gelişimlerini sağlayacak “Radikal Perspektifli Eğitim” programları uygulamayı taahhüt ediyoruz.RADİKAL EĞİTİM FELSEFESİNİN TEMEL İLKELERİ

  • Eğitim süreci; çocuğun ihtiyaçları, yaşı, hazır bulunuşluğu ve gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenmeli ve çocukların çok yönlü gelişimleri sağlanmalıdır.
  • Öğrenme sürecinde problem çözme yöntemi esas alınarak problem çözme becerilerini kazandıracak ve geliştirecek eğitim desteği sağlanmalıdır.
  • Öğretmenlerin görevi yönetmek, ezberletmek değil; bilgiye ve çözüme ulaşmada rehberlik etmek olmalıdır.
  • Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir.
  • Eğitim; yaşamın sürekli değişimi barındırdığını, değişimin gelişime açık olduğu takdirde sağlıklı sürdürülebileceğini kavratmalıdır.
  • Bireye yalnızca yaşadığı çağa ait olmadığını, geçmişten alacağı derslerle geleceği teminat altına alabileceği aktarılmalıdır.