Anasayfa

Kurumsal

Eğitim Kadromuz ve Öğretmenlik Anlayışımız

Radikal Eğitim Kurumları'nda öğretmen seçimi; alan bilgisi, formasyon bilgisi, sınıf yönetimi yetkinliği, genel kültürü ve iletişim becerisi gibi öğretmenlik kriterleri ile eleştiriel düşünme becerisi gelişmiş, sürekli araştıran ve kendini geliştiren, düşünen, sorgulayan, çağdaş birey gerekliliklerini taşıyan müfredata ve mevzuata hakim,sınava hazırlık tecrübesi olan eğitim kadrosu oluşturma hassasiyetiyle gerçekleştirilir. Kurumlarımızda görev alan tüm öğretmenlerimiz bu doğrultuda tecrübeli, başarılı ve yeterlilikleri tam, uzman öğretmenleridir.

Öğretmenler, akademik kadromuz tarafından sürekli hizmet içi eğitimden geçirilerek yeni öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilip eğitilir. Tecrübeli ve uzman eğitim kadrosunun devamlılığı öğrencilerimiz ve velilerimizin bizleri tercih etmesinde en önemli göstergelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.BAŞARI ve ORTAM İLİŞKİSİ

Fiziki yapının eğitime uygunluğu, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamı oluşturmak, dolayısıyla nitelikli bir öğrenme olanağı sunmak için olmazsa olmazlardandır. Öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünü sınıfta geçirdiğini ve sınıfın fiziki durumunun öğrenme başarısı üzerinde önemli etkilere sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve bu ortam en doğru şekilde düzenlenmelidir.

Öğrenme ortamı düzenlenirken “ısı, ışık, ses, oturma düzeni, öğrenci sayısı, renk ve çevresel faktörler” öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmeli öğrenme sürecinde istenilen başarıya ulaşmada bu faktörlerin belirleyici nitelikte olduğu dikkate alınmalı ve gereken düzenlemeler yapılmalıdır.