Anasayfa

Kurumsal

Eğitim Kadromuz ve Öğretmenlik Anlayışımız

Radikal Eğitim Kurumlarında öğretmen seçimi; alan bilgisi, formasyon bilgisi, sınıf yönetimi yetkinliği, genel kültürü ve iletişim becerisi gibi öğretmenlik kriterleri ile eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sürekli araştıran ve kendini geliştiren, düşünen, sorgulayan, çağdaş birey gerekliliklerini taşıyan müfredata ve mevzuata hâkim, sınava hazırlık tecrübesi olan eğitim kadrosu oluşturma hassasiyetiyle gerçekleştirilir. Kurumlarımızda görev alan tüm öğretmenlerimiz bu doğrultuda tecrübeli, başarılı ve yeterlilikleri tam, uzman öğretmenleridir.

Öğretmenler, akademik kadromuz tarafından sürekli hizmet içi eğitimden geçirilerek yeni öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilip eğitilir. Tecrübeli ve uzman eğitim kadrosunun devamlılığı öğrencilerimiz ile velilerimizin bizleri tercih etmesinde en önemli göstergelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.BAŞARI ve ORTAM İLİŞKİSİ

Mekânsal ortamlar insanları psikolojik ve fiziksel açıdan etkileyebilir. Bu nedenle fiziki yapının eğitime uygunluğu; öğrencilere iyi bir öğrenme ortamı oluşturmak ve nitelikli bir öğrenme olanağı sunmak için olmazsa olmazlardandır. Radikal Eğitim Kurumlarında öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünü sınıfta geçirdiği ve sınıfın fiziki durumunun öğrenme başarısı üzerinde önemli etkilere sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak en doğru şekilde düzenlenir.

Öğrenme ortamı düzenlenirken “ısı, ışık, ses, oturma düzeni, öğrenci sayısı, renk ve çevresel faktörler” öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenerek, öğrenme sürecinde istenilen başarıya ulaşmada bu faktörlerin belirleyici nitelikte olduğu dikkate alınarak gereken düzenlemeler yapılmaktadır.